Loading...

Shakugan no Shana [Add-on Ped] 1.0

274

Hi guys

I share with you a ped in Shakugan no Shana(灼眼のシャナ)
Convert for GTA 5 : Mrtank

How to instal

use this Add-Ons.
https://www.gta5-mods.com/scripts/addonpeds-asi-pedselector

thanks and see you next time :)

PMX Model:yhck2
PMX to GTA5 by Mrtank


中文介绍:
本模组允许转载并欢迎使用此模组制作游戏视频(禁止制作低俗向视频),转载到其他网站或二次制作视频需说明模型原作者(yhck2)及GTA5模组作者(Mrtank)

人物简介(Sorry My English Level is not good. I Cant Translate Character Introduction Into English XD):
夏娜(全名:炎发灼眼的讨伐者·夏娜(Flame-Haired Burning-Eyed Hunter·Shana),日语:シャナ,Shana)是高桥弥七郎创作的轻小说《灼眼的夏娜》及其衍生作品的登场角色。本来并无姓名,只是作为讨伐道具的存在,因宝具名为贽殿遮那被坂井悠二冠以“夏娜”之名。是由高桥弥七郎所作轻小说《灼眼的夏娜》系列及其衍生的动画、漫画等作品的登场角色。


夏娜从小就居住在“天道宫”,跟着威尔艾米娜·卡梅尔、还有(小白)梅利希姆,在天道宫中为成为完美的火雾战士而努力锻炼,
文武双全的杀手,得到了阿拉斯多尔的认可。在讨伐玉琦县的红世之徒时和坂井悠二相遇相识。跟吉田一美算是情敌也算是好友。
深信有悠二在旁没有办不到的事情。已释放出天壤劫火的全部威力,成为真正的“炎发灼眼的杀手”。
习得“真红”,“飞焰”,“审判”,“断罪”等自在法,因自身火雾战士的立场其实是傲娇的设定无法赞同祭礼之蛇·坂井悠二的做法,
决心要找到双方能共处的道路。回到御崎市与坂井悠二展开最后的对决。最终用“最强的自在法---爱”击败坂井悠二,
并与其一起前往了新世界——无何有境。深爱着坂井悠二。
使用的武器为太刀“贽殿遮那”。

注:PMX文件作者:yhck2,转YDD文件由Mrtank(b站id:贴吧坦克君)完成。
Show Full Description

First Uploaded: Mércores 7 de Novembro de 2018
Last Updated: Mércores 7 de Novembro de 2018
Last Downloaded: 1 día

All Versions

 1.0 (current)

274 downloads , 6 MB
Mércores 7 de Novembro de 2018

4 Comments